Каталог

Коротка інформація

Друковане переплетене (або зброшуроване) неперіодичне видання, яке містить систематизовану інформацію про товари чи послуги називають КАТАЛОГОМ. Здебільшого каталоги містять ілюстровану інформацію і короткий опис товару чи послуги.

Опис

Каталог – це інформаційно-рекламне видання.