Вroszury

Krótki przegląd

Broszura – w terminologii bibliotekarskiej książka o objętości do 64 stronic, zeszytych wraz z okładką przez grzbiet;w drukarstwie, książka w okładce miękkiej (kartonowej).

Opis

Broszura  wyrób poligraficzny o małej objętości, maksymalnie 4 arkusze drukarskie / 64 strony,w terminologii księgarskiej i bibliotekarskiej: publikacja licząca od 5 do 48 stron, marketing; na broszurę składa się kilka folderów (co najmniej dwa) spiętych razem, obejmujących wielokrotność liczby stron 8 i 16. Broszura zawiera sztywne okładki, adresat może ją wielokrotnie przeglądać i w kontaktach z nadawcą powoływać się na dane w niej zawarte. Broszura zawiera wiele danych, informacji, objaśnień w celu znalezienia odpowiedzi na większość zadawanych pytań przez konsumenta.